Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 27 mars

Under mötet behandlades bland annat en utredning av framtida lokalbehov för gymnasieskolan och kommunala tjänstegarantier. En annan punkt var ändring av programfördelningen mellan gymnasieskolorna som i ett första steg innebär att ekonomiprogrammet flyttar från Riksäpplet till Fredrika Bremergymnasiet med start hösten 2018.

Hela dagordningen:

§ 17     Mötets öppnande

§ 18     Val av justerare

§ 19     Aktuellt från förvaltningen

§ 20     Månadsuppföljning ekonomi februari

§ 21     Månadsuppföljning kvalitet

§ 22     Remiss: Cykelplan 2018

§ 23     Remiss: Revidering av reglemente för Kommunala handikapprådet

§ 24     Remiss: Trafikstrategi för Haninge kommun

§ 25     Revidering av delegationsordningen

§ 26     Utredning av framtida lokalbehov för gymnasieskolan i Haninge kommun

§ 27     Kommunala tjänstegarantier

§ 28     Pedagogiska utmärkelser 2018

§ 29     Ändring av programfördelningen mellan gymnasieskolorna

§ 30     Fyllnadsval till nämndens arbetsutskott

§ 31     Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

§ 32     Meddelanden

§ 33     Delegationsbeslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder KS-salen, kommunhuset. Välkommen!

Senast uppdaterad: 23 juli 2020