Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ett gott folkhälsoläge - med utvecklingspotential

Den 14 februari genomfördes ett förvaltningsövergripande seminarium om folkhälsan i Haninge. Ett dryga trettiotal deltagare fick ta del av SKL:s material om och diskutera hur folkhälsa, jämlikhet och social hållbarhet hänger ihop.

Konsultbolaget Ramböll presenterade rapporten Genomlysning av folkhälsoarbetet i Haninge kommun som är framtagen på uppdrag av Hållbarhetsberedningen. 

Rapporten visar att Haninge kommun har en hög självskattad hälsa i jämförelse med övriga kommuner i landet och ohälsotalen och sjuktalen är i nivå med övriga kommuner. Positivt utmärkande för den självskattade hälsan är tillgången till grönområden och parker, medan rökning, stillasittande fritid och trygghet är negativt utmärkande. 

Rapporten visar att det pågår många insatser i kommunen med bäring på hälsan i befolkningen, att de många gånger är med främjande avsikt och att de är riktade till människors levnadsförhållanden och levnadsvanor. Rapporten pekar samtidigt på utmaningar i att skapa ett helhetsperspektiv i kommunen kring folkhälsofrågorna samt att utveckla samverkansformer och bredda kunskapen om folkhälsoläget med stöd av kvantitativa data.  

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020