Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbetet har startat vid trafikplatserna Vega och Handen

Som många redan vet bygger Trafikverket i samarbete med Haninge kommun en ny trafikplats på väg 73 vid Vega. Samtidigt bygger man även om trafikplats Handen. Arbetet med dessa har nu startat

Arbetet har startat vid trafikplatserna Vega och Handen

Den nya trafikplatsen i Vega möjliggör för Haninge kommun att realisera sina planer för den nya stadsdelen Vega med bostäder, arbetsplatser och service.

Arbetet med trafikplats Vega och trafikplats Handen har nu inletts.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Det gör Trafikverket genom att biltrafiken får möjlighet att välja väg 73 istället för Gamla Nynäsvägen eller via den nya lokalvägen över Norrby gärde. I Handens trafikplats kommer framkomligheten att bli bättre genom att de signalreglerade korsningarna tas bort och ersätts av två cirkulationsplatser för på- och avfart till väg 73.

Arbeten som pågår år 2016:

 • Förberedande markarbeten för lokalväg och gång och cykelvägar i Norrby Gärde
 • Färdigställande av samtliga förstärkningsarbeten som krävs för kommande vägar, broar, ramper.
 • Påbörja arbeten med nya cirkulationsplatser och anslutande vägar i Kvarntorp
 • Påbörja grundläggning broar, stödmurar och på- samt avfartsramper kring väg 73.
 • Påbörja betongarbeten för bro över väg 73
 • Uppställning av skyddsbarriärer längst väg 73
 • Del av ombyggnaden av trafikplats Handen.
 • Påbörja VA-arbeten kring Kvarntorp, Norrby gärde

Kort fakta

Vad:

 • Nybyggnad av en trafikplats på väg 73 och en ombyggnad av trafikplats Handen
 • Ny väg över Norrby gärde knyter samman Söderbyleden  och Torfastaleden med den nya trafikplatsen
 • Gamla Nynäsvägen ansluts med nya cirkulationsplatser från Mjölnare Grips väg och från Kvarntorps allé
 • Nya gång- och cykelvägar
 • Bullerskyddsåtgärder

Varför:
För att komma till den nya stadsdelen Vega samt förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanterna.

Nuläge:
Arbetet med trafikplats Vega och trafikplats Handen började i mars 2016.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020