Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bidrag för sommarlovsaktiviteter

Nu kan du ansöka om bidrag för sommarlovsaktiviteter 2016 riktade mot barn i åldern 6-15 år. Regeringen har beslutat att ge kommunerna drygt 200 miljoner kronor för att utveckla fler kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn. Av de 200 miljoner kronorna får Haninge kommun cirka 996 000 kr för 2016.

Flickor Flickor

Observera att ansökningstiden har gått ut.

Nu vill vi att alla föreningar, samfund, studieförbund och kommunala verksamheter som riktar sig mot barn och unga och som vill ta del av bidraget lämnar in en ansökan.

Direktiv för bidraget

  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta
  • Aktiviteterna ska genomföras under perioden 8 juni- 22 augusti

Så söker du pengar till din aktivitet

Skicka din ansökan genom att fylla i ett formuläret på denna sida. Beslut om medel till föreningar, samfund och studieförbund fattas skyndsamt och löpande.

Redovisning senast 15 september

Alla som fått detta bidrag måste lämna en redovisning senast 15 september via ett digitalt formulär som vi skickar ut. Bra att veta är att redovisningen bland annat måste innehålla en kort beskrivning av aktiviteten, ange antal flickor och pojkar som deltog och hur de uppfattade aktiviteten. Vi vill även att ni reflektera över effekter av sommarlovsaktiviteten i stort, särskild för barn från socioekonomiskt utsatta familjer. Vi behöver även en ekonomisk redovisning med löner, inköp av material och kostnader för aktiviteter. Vi vill gärna veta om och i sånt fall varför ni bedömer att detta är en aktivitet som bör arrangeras även nästa år och hur ni kan utveckla den.

Kontakt

Maria Backe
Områdechef
08-606 8611
maria.backe@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020