Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kungörelse: Utvidgning av småbåtshamn

Haninge kommun har fått in en ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för utvidgning av en småbåtshamn i Söderviken, Norrö- fastighetsbeteckning Nåttarö 1:3.

Flygbild över  Söderviken, Norrö- fastighetsbeteckning Nåttarö 1:3.

Ansökningen innehåller en förlängning av bryggan med 10 nya båtplatser, byggd i vinkel ut från befintlig brygga. Sökanden är Norrö Tomtförening.

Karta över bryggans placering samt uppgifter om konstruktion finner du i länken till höger (PDF-dokument).

Dina eventuella synpunkter e-postas till teambygglov@haninge.se eller skickas per brev till:

HANINGE KOMMUN, Stadsbyggnadsförvaltning, Bygglov, Box 13681 Haninge

Obs ! Uppge diarienummer för ärendet BYGG.2015.1062

Vi vill ha dina synpunkter senast den 2 november 2015

Har du frågor kring ärendet kan du höra av dig till handläggaren Josefin Rhedin (bygglovsarkitekt) på telefonnummer 08-606 73 72.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020