Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kungörelse: Utrymningstrappa till Ormenladan

Teaterladan och traktorgaraget, ”ORMENLADAN” vid Rudan behöver kompletteras med en utrymningstrappa från övre plan för att förbättra brandsäkerheten i byggnaden.

Ormteatern

Eftersom området omfattas av strandskyddslagstiftningen så krävs det dispens från förbudet på att bygga vid vattnet. Fastighetsägaren har därför ansökt om dispens för uppsättandet av en utvändig trappa. Se bilagor.

Ärendet hanteras av Stadsbyggnadsförvaltningen som nu kungör ansökan så att allmänheten kan inkomma med synpunkter

Dina eventuella synpunkter ska vara handläggaren tillhanda senast 2015-10-30.

För frågor om ansökan kontakta handläggaren: 
Rodolfo Castiglioni, bygglovsarkitekt
08-606 7201
rodolfo.castiglioni@haninge.se

VIKTIGT!
Inkludera alltid ditt diarienummer när du svarar till mig Ge oss tid att hantera (granska) dina nya handlingar.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020