Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vinnarna av tillgänglighetspriset 2015

Tillgänglighetspriset 2015 på 40 000 kr har tilldelats Anna Sjölund, Hampus Sethfors och Joel Holmberg som utvecklat ResLedaren. Det är en gratis app som kan användas av alla men är speciellt utvecklad för personer med kognitiv funktionsnedsättning för att underlätta resande i kollektivtrafiken. Utmärkelsen utdelades under kommunfullmäktiges sammanträde av kommunalråd Petri Salonen (C).

Tillgänglighetspriset 2015 på 40 000 kr har tilldelats Anna Sjölund, Hampus Sethfors och Joel Holmberg som utvecklat ResLedaren

I samband med att tillgänglighetspriset delades ut uppmärksammades också två eldsjälar i kommunen med 5000 kr vardera. Pia Andersson Wredlert, Haninge kulturhus, för sitt gedigna arbete med bokbussen, bokcirkel för döva och lättläst avdelning och Marie Jonsson, gymnasiesärskolan, för sitt unika och framgångsrika tanke- och arbetssätt med gymnasiesärskolan till en skola för alla.

Bio Cosmopolite i Brandbergen gavs hedersomnämnande för att biografen på flera sätt tillgänglighetsanpassats så att fler kan ta del av deras verksamhet.

Haninge kommuns tillgänglighetspris syftar till att uppmuntra insatser för att verksamheter, funktioner, lokaler, med mera i kommunen skall bli mer tillgängliga och användbara för personer såväl med som utan funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020