Fackliga organisationer

I Haninge kommun präglas medarbetarskapet av samarbete. Tillsammans arbetar vi för ett positivt och öppet arbetsklimat. Vi bryr oss om våra arbetskamrater och respekterar varandra.

Vi har ett lokalt kollektivavtal om samverkan som bygger på delaktighet och dialog. Grunden för samverkan är arbetsplatsträffen (APT) där du som medarbetare utvecklar verksamheten tillsammans med din chef och dina arbetskamrater.

Avtalet beskriver också hur vi tillsammans arbetar med utveckling, planering och uppföljning av hälso- och arbetsmiljöfrågor samt samarbetet mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Fackliga kontakter

Kommunal

Birgitta Tångerby
Ordförande
08-606 82 22, 073-082 84 00
sydost.stockholm@kommunal.se


Lärarförbundet

Mats Pettersson
Ordförande, huvudskyddsombud
08-606 88 12
mats.a.pettersson@haninge.se

Kaisu Timlin
Vice ordförande, huvudskyddsombud
08-606 76 04
kaisu.timlin@haninge.se


Lärarnas Riksförbund

Lena Possbeck
Ordförande, föreningsombud, huvudskyddsombud
08-606 76 05
lena.possbeck@haninge.se

Sven Elfverson
Biträdande föreningsombud, huvudskyddsombud
08-606 79 45
sven.elfverson@haninge.se

Jon Kindestam
Biträdande föreningsombud
jon.kindestam@haninge.se

Andreas Bielsten
Biträdande föreningsombud
andreas.bielsten@haninge.se

Helena Landahl
Biträdande föreningsombud
helena.landahl@haninge.se


SACO

Johanna Andersson
Ordförande
08-606 85 15
johanna.andersson@haninge.se
saco-aa@haninge.se


Skolledarförbundet

Robert Aspfors
Ordförande
08-606 76 23
robert.aspfors@haninge.se

Eila Andersson
08-606 86 16


VISION

Hans B A Ernstson
Ordförande tillika huvudskyddsombud
08-606 78 33
vision@haninge.se

Robin Dahlbom
Huvudskyddsombud
08-606 47 95
robin.dahlbom@haninge.se

Stefan Ström
Chefsombud
08-606 73 01
stefan.strom@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 september 2021