Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

När något har hänt

Haninge kommun omvärldsbevakar säkerhetsläget och har ett krishanteringssystem för att snabbt kunna agera på rätt sätt när en allvarlig händelse inträffar.

Varje kommun i Sverige måste enligt lag arbeta med krisberedskap för att snabbt, effektivt och konkret kunna hantera olika typer av extraordinära händelser och större olyckor.

Sveriges regering har ansvaret på den nationella nivån, landsting och länsstyrelser ansvarar för den regionala nivån och kommunen har ansvaret på den lokala nivån.

Estoniaförlisningen, tsunamikatastrofen och orkanen Gudrun är exempel på nationella kriser. En regional kris är något som berör vårt eget län. Med lokala kriser och olyckor menar man att enbart vår kommun berörs. Det skulle exempelvis kunna vara en stor brand, översvämningar eller en omfattande trafikolycka.

Kommunens krishanteringssystem omfattar bland annat beredskapsplaner för hur kommunen ska agera vid olika typer av scenarier och omfattar allt från vardagliga olyckor till allvarliga störningar på exempelvis infrastrukturen genom sabotage.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 maj 2019