Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens krisstödsgrupp, POSOM

En svår olycka eller katastrof drabbar ofta många personer, direkt men även indirekt såsom vänner, klasskamrater och ögonvittnen. Det är viktigt att kunna erbjuda stöd till alla som behöver, för att så långt det möjligt minska långvariga eller senare uppkomna skadeverkningar.

Haninge kommunhus taget ovanifrån med utsikt mot vattentornen Foto: Johan Gustafsson

Haninge kommuns har en krisstödsgrupp, POSOM.

Förkortningen står för Psykisk och socialt omhändertagande. Gruppen aktiveras vid inträffande av en allvarlig olycka eller katastrof.

Krisstödsgruppen POSOM är en frivilligorganisation som består av represanter från bland annat räddningstjänst, polis, socialtjänst, skola och kyrka. Tillsammans arbetar de för att erbjuda praktisk hjälp och stöd vid sådana sitationer. När samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

POSOM samverkar även med andra aktörer i samhäller som har ansvar för, och kunskap om, krisstöd såsom myndigheter, vårdinrättningar och trossamfund.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023