Information gällande vaccin mot covid-19

Region Stockholm har ansvar för att vaccinera de som bor i regionen. Haninge kommun samverkar med både regionala och nationella myndigheter för att minska smittspridningen och dess effekter på vår region och kommun.

En sköterska håller en vaccinspruta mot en patients arm. Foto: Mostphotos

Haninge kommun samarbetar med Region Stockholm om genomförandet av vaccinationer av prioriterade grupper inom Haninge kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Den genomförs successivt och i takt med tillgången på vaccin.

1177.se hittar du information om när det är din tur att vaccineras, hur du bokar tid samt frågor och svar om vaccination mot covid-19.

Om vaccinationer i Haninge

Vaccinationerna i Haninge ska ske på ett metodiskt, tryggt och smittsäkert sätt, och utifrån Folkhälsomyndighetens prioritering. Information om hur vaccinationer går till meddelas av Region Stockholm. Vaccinationerna mot covid-19 är gratis.

Folkhälsomyndighetens prioritering

Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering där de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först:

Fas 1 – Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.


Fas 2 – Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre.
 • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det.
 • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Fas 3 – Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Fas 4 – Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 64 år att erbjudas vaccination.

I vissa fall kan det uppstå spilldoser vid ett vaccineringstillfälle som inte kan transporteras vidare på ett smittsäkert sätt. Vid dessa tillfällen erbjuds vaccinering till andra prioriterade grupper. Läs mer i Nationell plan för vaccination mot covid-19 via länk nedan.

Now there is a vaccine against the disease Covid-19

The vaccination process

Statistik om antal vaccinerade 

Du kan följa vaccinationerna mot covid-19 fördelat på antalet registrerat vaccinerade per kommun. Det är Folkhälsomyndigheten som sammanställer uppgifter om vaccinationerna mot covid-19 på nationell, regional och kommunal nivå. Det går också att se vilka åldrar som är vaccinerade. Folkhälsomyndigheten kommer att rapportera resultatet från föregående kalendervecka varje torsdag med viss eftersläpning.

Antal vaccinerade fördelat på kommun och ålder (Region Stockholm)

Statistik för vaccination (Folkhälsomyndigheten)

Polisen varnar för bedrägerier kring vaccination

Polisen uppmärksammar allmänheten att vara vaksamma på vaccinationsbedrägerier. Bedragarna riktar särskilt in sig på personer över 65 år.

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.
Om någon tar oväntad kontakt med dig:

 • Logga inte in
 • Lämna inte ut siffror
 • Lägg på luren

På polisen.se kan du läsa mer om bedrägerierna och ladda ner informationsblad på olika språk

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022