Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ansökan om utökat vattenskyddsområde för Pålamalm grundvattentäkt

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars att ansöka om utökat vattenskyddsområde för Pålamalm grundvattentäkt med tillhörande vattenskyddsföreskrifter till länsstyrelsen. Syftet är att skydda vattentäkten mot föroreningar och säkra dricksvattenförsörjningen. Tillgången på dricksvatten av god kvalitet kommer att försämras med ett ändrat klimat. För att säkra dricksvattenförsörjningen är det viktigt att skydda yt- och grundvatten i kommunen och att upprätta fler och utökade vattenskyddsområden.

I Pålamalms vattentäktsområde består markytan främst av sten, grus och sand, vilket gör att föroreningar lätt kan tränga ned till grundvattnet. För att skydda vattentäkterna upprättas skyddsföreskrifter för att reglera verksamheter, åtgärder och markanvändning inom ett vattenskyddsområde.

Förslag till utökning av området påverkar fastighetsägare, verksamhetsutövare och de som besöker området. I samrådet får de som är fastighetsägare och verksamhetsutövare yttra sig om förslaget. Kommunen skickar in och ansöker om utökning av området och länsstyrelsen hanterar samrådet och beslutet. Eftersom det är länsstyrelsen som hanterar ansökan så kan kommunen inte ange någon tidsplan för ärendet.

Senast uppdaterad: 8 april 2024