Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samråd om vattentjänstplanen

15 maj sa stadsbyggnadsnämnden ja till samrådsförslaget för vattentjänstplanen. Planen går nu ut på samråd 27 maj – 28 juni.

Haninge kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. En vattentjänstplan beskriver kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster, som dricksvatten och avlopp, ska tillgodoses. 

I förslaget föreslås bland annat att boende på sydvästra och nordöstra Smådalarö ska få kommunalt vatten och avlopp (VA), samt att boende i Kyrkviken på Ornö ska få kommunalt vatten.

De bedömda områdena i vattentjänstplanen är indelade i tre kategorier: VA-utbyggnadsområden, bevakningsområden och lågriskområden. Det finns också med förslag på åtgärder för att få en hållbar VA-försörjning i de områden som inte föreslås få kommunalt VA. 

Efter att vattentjänstplanen har varit på samråd sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse som presenteras under tidig höst. Planen ska sedan antas av kommunfullmäktige, vilket väntas ske under senare delen av 2024 eller i början av 2025. När planen antagits i kommunfullmäktige ersätter den nuvarande VA-plan. Förslaget innebär en del förändringar i den långsiktiga planeringen för VA jämfört med gällande VA-plan. Till exempel får en del områden ändrad bedömning om kommunalt VA ska byggas ut eller inte.

Länk till nyhet

Beslut i stadsbyggnadsnämnden 15 maj 2024

Senast uppdaterad: 24 maj 2024