Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uppföljning idrottspolitiska programmet

En uppföljning av Haninges idrottspolitiska program visar att flera resultat har förbättrats. Bland annat tycker fler unga att tillgången till idrott är god i kommunen, och fler unga deltar också i idrottsföreningar.

Kommunens idrottspolitiska program antogs av kommunfullmäktige 14 september 2020 och gäller för perioden 2020 – 2025. Det idrottspolitiska programmet är ett styrdokument som beskriver Haninge kommuns gemensamma riktning i frågor som gäller idrott, rörelse och fysisk aktivitet.

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att det idrottspolitiska programmet följs upp. Den 15 maj beslutade nämnden om att föreslå kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen och att samtidigt justera några av indikatorerna.

Några av resultaten i uppföljningen

  • Flickor och pojkars deltagande i idrottsföreningar ökar och är jämställd.
  • Allt fler ungdomar upplever tillgången till idrotten som god.
  • Barn i socioekonomiska svaga områden ökar sitt deltagande i idrottsföreningar
  • Haningebornas upplevda möjlighet att nyttja motions- och idrottsanläggningar är bättre.
  • Beläggningsgraden i sporthallar ökar.

Uppföljningen visar också på utmaningar. Det är till exempel svårt att nå personer med funktionsnedsättningar, och tryggheten vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar behöver stärkas.

Protokoll från idrotts-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 maj 2024

Senast uppdaterad: 21 maj 2024