Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Svar på Haningeförslag om fler papperskorgar i Vega

På stadsbyggnadsnämnden den 15 maj togs ett Haningeförslag upp för beslut.

I förslaget framförs att det varit problem med tillgänglighet och tömning av papperskorgar i Vega, vilket lett till nedskräpning och överfulla papperskorgar. Sammanfattningsvis bedömer nämnden att de planerade och genomförda insatserna är på god väg att lösa problemet.

Stadsbyggnadsnämndens svar i korthet:
Centrala Vega är ett exploateringsområde som inte är färdigbyggt. Byggarbetsplatser och nya inflyttningar har gjort att antalet papperskorgar inte hängt med i takt med befolkningsökningen.

Under året har förvaltningen börjat tömma papperskorgarna oftare och lagt till nya. En utredning har gjorts om bästa placering för fler papperskorgar, och närmare 30 nya kommer att monteras i Vega under hösten.

När beslut tas om antalet papperskorgar, vägs funktion och kostnad. Det måste finnas tillräckligt många papperskorgar på rätt platser, men varje papperskorg innebär också en driftkostnad för tömning, klottersanering, reparationer och utbyte.

Idag töms papperskorgarna 2-3 gånger per vecka av egen personal. Från september kommer de att tömmas tre gånger per vecka till en kostnad av 1 235 kr per år och papperskorg.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024