Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya riktlinjer för trygghet och studiero i grundskolan

Grundskolenämnden har tagit fram en ny riktlinje som tydliggör hur kommunala skolor ska arbeta förebyggande och främjande för att skapa trygghet och studiero för elever.

Vid ett sammanträde den 19 juni 2024 har grundskolenämnden antagit nya riktlinjer som inkluderar förebyggande arbete, ordningsregler, personalens befogenheter, ordningsstörande beteende, polisanmälan och gemensamma normer.

Under våren 2023 uppdrogs utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att införa gemensamma ordningsregler i Haninges kommunala skolor. Utredningen visade att gemensamma ordningsregler inte kan tas fram centralt, men att det finns utrymme att ta fram gemensamma utgångspunkter för arbetet med trygghet och studiero. Förvaltningen har identifierat att det inom grundskolan finns ett behov av gemensamma utgångspunkter för arbetet med trygghet och studiero, vilket nu har antagits av grundskolenämnden.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024