Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Valfrihetssystem införs för vård- och omsorgsboenden i Haninge

Kommunfullmäktige har beslutat att valfrihetssystem ska införas i särskilt boende för äldre (vård- och omsorgsboenden) från våren 2025. Beslutet innebär att den enskilde kommer få rätt att välja boende bland de utförare kommunen har godkänt.

Särskilda boenden för äldre är boenden som är till för äldre som behöver omsorg dygnet runt. I dag erbjuder kommunen den enskilde boende i kommunal regi i första hand. Kommunen försöker i möjligaste mån tillgodose den enskildes önskemål. Om kommunens boenden är fulla erbjuds en plats på ett av de externa boendena som kommunen har upphandlade. Det sker enligt en särskild turordningsregel.

Kommunfullmäktiges beslut om att införa valfrihetssystem 2025 enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att den enskilde kommer få rätt att välja boende från start bland olika utförare som kommunen har godkänt. Syftet är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande.

Äldrenämnden framhåller att valfrihetssystemet också stimulerar nyetablering, vilket leder till en ökad mångfald bland utförarna. Dessutom kräver inte LOV att nya upphandlingar av utförare görs regelbundet. Därmed skapas förutsättningar för långsiktiga investeringar som kan minska oron hos enskilda, anhöriga och personal.

Kommunfullmäktige har i sitt beslut gett äldrenämnden i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag och en plan för hur införandet av valfrihetssystem ska gå till.

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 12 februari

Senast uppdaterad: 22 februari 2024