Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg  förtydligar vad som gäller vid syskonförtur

Under våren 2023 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag från barn- och förskolenämnden att utreda om turordningsreglerna kan ändras så att syskonförtur går före geografiskt upptagningsområde. Utredningen visade att det är möjligt att erbjuda syskon plats på samma förskola utan att ändra i turordningsreglerna. Det blir dock inte nödvändigtvis på den önskade förskolan.

Barn- och förskolenämnden har vid sammanträde den 22 februari 2024 antagit reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg som innebär att:

”Utöver köreglerna gäller att syskon alltid erbjuds placering på samma förskola. Erbjudandet är giltigt för syskon på den önskade förskolan, förutsatt att det finns tillgängliga platser. Vid brist på platser gäller erbjudandet istället för en annan förskola i Haninge kommun.”

Riktlinjerna har även setts över språkligt och uppdaterats enligt kommunens nya mall för styrdokument.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024