Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Positivt svar till Haningeförslag om åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att två Haningeförslag om bättre trafiksäkerhet i Vega och Kvarntorp ska undersökas vidare med Trafikförvaltningen och bussoperatören Nobina.

Åtgärd för att sänka hastigheten vid övergångsställe på Nynäsvägen

Hastigheten vid övergångsstället på Nynäsvägen i höjd med Kvarntorpsvägen upplevs ofta högre än den skyltade hastigheten som är 30 km/h. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att det ska undersökas om hastighetsdämpande åtgärder i form av busskuddar kan monteras i anslutning till övergångstället för ökad trafiksäkerhet. Det är med anledning av att övergångsstället vid Kvarntorpsvägen är en skolväg för många elever. Den utgör också en cykelpassage där det regionala cykelstråket byter sida. Förslaget behöver förankras med Trafikförvaltningen samt med bussoperatören Nobina innan åtgärden kan genomföras.

Åtgärd för att sänka hastigheten vid Vega allé

I det andra Haningeförslaget påpekas att biltrafiken ökat längs Vega allé i takt med att fler bostäder har byggts i Vega. Och att den upplevda hastigheten överstiger ofta den skyltade 30 km/h vid Vega skola. Förslagsställaren vill ha åtgärder som sänker hastigheten längs Vega allé. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att undersöka möjligheten att installera busskuddar vid övergångsstället nära Vega skola. Förslaget måste godkännas av Trafikförvaltningen och kommunens bussoperatör Nobina innan åtgärden genomförs.

Senast uppdaterad: 21 december 2023