Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny anläggning för koldioxidavskiljning planeras i Jordbro

En ny anläggning för hantering, avskiljning och mellanlagring av koldioxid från förnybara källor, en så kallad Bio-CCS-anläggning (Carbon Capture and Storage) kan byggas i Jordbro. Det är ambitionen i det projekt som Vattenfall påbörjat, och syftet med det markanvisningsavtal som godkändes i kommunstyrelsen den 29 januari 2024. Nu påbörjas arbetet med detaljplanen för området.

Beslutet innebär att kommunen får möjlighet att bana väg för ett projekt med tydlig miljö- och hållbarhetsfokus. Samtidigt överensstämmer planerna med kommunens arbete för att utveckla näringslivet och skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Satsningen på koldioxidavskiljning och lagring är en viktig del av EU:s klimatpolitik. Om tekniken används för biogen koldioxid – alltså koldioxid som kommer från förbränning av biobränslen – kan den göra negativa koldioxidutsläpp, vilket är ambitionen med den planerade anläggningen.

Projektet omfattar en markyta på mellan 6 000 och 10 000 kvadratmeter, i ett område strax söder om Vattenfalls värmeverk i Jordbro. Anläggningen har ett bra strategiskt läge nära Nynäsbanan, den framtida Tvärförbindelse Södertörn och väg 73 med närhet till Norviks hamn. Markanvisningen innebär att Vattenfall under två år har möjlighet att ensam förhandla med Haninge kommun om exploatering inklusive markupplåtelse.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2023

Senast uppdaterad: 9 februari 2024