Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Klart med nämndplan och budget för kultur och fritid

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 november om en nämndplan med budget för 2024. I nämndplanen står nämndmål, indikatorer och budget. Den utgår från kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden.

Bidrar till kommunfullmäktiges mål

Under 2024 bidrar nämnden till sex av kommunfullmäktiges nio mål:

·       Mål 1 Trygga invånare

·       Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

·       Mål 5 Ordning och reda i ekonomin

·       Mål 6 Målinriktat miljöarbete

·       Mål 7 Attraktiva bostäder och miljöer

·       Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Fokus på barn och unga

Barn och unga prioriteras i idrotts-, kultur- och fritidsnämndens nämndplan. Nämndmålen handlar bland annat om att fler ska vara fysiskt aktiva och att fler ska kunna ta del av ett rikt och varierat kulturutbud, särskilt barn och unga.

Budgeten för drift är ca 293 miljoner kr för 2024. Investeringsbudgeten för 2024 är 18 miljoner kr, exklusive lokalinvesteringar som kommer att genomföras av Tornberget.

Senast uppdaterad: 21 november 2023