Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Klart: stadsbyggnadsnämndens prioriteringar för 2024

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 november om Nämndplan och budget för 2024. I denna finns prioriteringar för att göra Haninge kommun bättre på olika sätt utifrån beslutad Mål och budget.

Nämnden vill satsa på att öka tryggheten genom olika åtgärder och underhåll. En åtgärd är att skapa ett trygghetsstråk mellan Handen och Mellanberg. En annan åtgärd är att utveckla Eskilsparken till en inbjudande stadspark. Att skapa en trafiklösning för minskad trängsel i handelsområdet runt Söderbyleden är fortsatt prioriterat – till sommaren kan en ny cirkulationsplats vara klar. För att underlätta för invånare och företag vill nämnden fortsätta förbättra service och tjänster, bland annat genom innovation och digitalisering.

Budgeten för drift är 237,1 miljoner kronor, och nämnden investerar 521,5 miljoner kronor i olika projekt som Fors avlopps- och reningsverk och utbyggnad av vatten och avlopp i Dalarö. Nämnden har utökat budgeten för att täcka extra kostnader som högre räntor och löner, nya ytor att sköta[SK1] , ökade lokalkostnader samt uppdrag från kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämnden rapporterar på fem av kommunfullmäktiges nio mål:

  • mål 1 trygga invånare
  • mål 3 en meningsfull fritid för invånarna
  • mål 4 ett växande näringsliv
  • mål 5 ordning och reda i ekonomin
  • mål 7 attraktiva bostäderSenast uppdaterad: 2 februari 2024