Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ja till belysning längs gång- och cykelväg till Årsta havsbad.

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Trafikplats Fors och Årsta havsbad.

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Trafikplats Fors och Årsta havsbad parallellt med väg 560, Vitsåvägen. Trafikverket bekostar genomförandet av ny gång- och cykelväg, men inte belysning av denna. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att belysning behövs för att bland annat öka tryggheten och säkerheten för gående och cyklister som ska färdas längs sträckan. Därför föreslår förvaltningen att kommunen står för kostnaden för belysning samt att kommunen ska äga kommande belysningsanläggning.

Kommunens kostnad för belysningen budgeteras till ett spann mellan 3,5 miljoner kronor och på 6,7 miljoner kronor exklusive riskfaktorer. Trafikverket planerar att påbörja entreprenaden tidigast i september 2024 och anläggningen planeras att vara klar juni 2027.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024