Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny plats för hundrastgård i Lötkärr

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 14 februari en ny plats för en hundrastgård i Lötkärr.

Karta som visar den nya placeringen för hundrastgården i Lötkärr samt placeringen för hundrastgårdarna i Söderby, Nedersta och Vega.

Den tidigare valda platsen i Lötkärr vid Lillängsvägen-Kaprifolstigen visade sig vara olämplig eftersom den har dåliga markförhållanden. Markarbetet skulle ta längre tid än beräknat och öka kostnaderna. 

Den nya platsen, nära den ursprungliga vid Lillängsvägen-Grindstuvägen-Lyckåsvägen, har bättre markförhållanden och arbetet kan hålla sig inom budget .  Platsen uppfyller också kommunens kriterier för hundrastgårdar:

·       Den ska ligga på kommunal mark som är park- och naturmark,

·       marken ska inte vara för kuperad eller blöt,

·       det ska finnas anslutning till gång- och cykelväg,

·       området får inte vara tätt intill bostäder,

·       det ska finnas en yta på 700-2000 kvadratmeter.

Beslutet att anlägga hundrastgården i Lötkärr togs den 13 september 2023. Vid detta möte beslutade nämnden också om placering av tre hundrastgårdar i Nedersta, Norra Söderby samt Vega. Rastgårdarna byggs under perioden november 2023 - april 2024 .

Senast uppdaterad: 22 februari 2024