Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avfallstaxan höjs 2024

Avfallstaxan höjs med 47 kronor 2024 med anledning av att SRV:s kostnader för avfallshantering har ökat, bland annat på grund av ökade drivmedelspriser. Höjningen beror också på den nya lagbestämmelsen om obligatorisk insamling av matavfall som börjar gälla från den 1 januari 2024. SRV kommer dessutom börja ta över den insamling av förpackningsmaterial som ligger nära fastigheter under 2024 vilket också påverkar taxan.

Till grund för höjningen ligger en noggrann genomlysning för att säkerställa att taxan uppfyller lagstiftning och självkostnadsprincipen, det vill säga att kommunen inte tar ut högre avgifter än de som svarar mot kostnaderna för de tjänster som kommunen erbjuder.

SRV Återvinning AB har i uppdrag att sköta insamling och hantering av kommunalt avfall. Bolaget ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024