Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uppdrag om utredning och försäljning av fastigheten Fjärdlång 1:18

Kommunstyrelsen har den 8 april beslutat att en utredning med efterföljande försäljning ska göras av fastigheten Fjärdlång 1:18 med villkor att fastigheten används för det som reservatsbestämmelserna anger. Innan försäljningen genomförs ska dialog hållas med Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen och Försvarsmakten för att säkerställa deras intressen.

Haninge kommun köpte del av fastigheten Fjärdlång 1:1, nuvarande fastigheten Fjärdlång 1:18, år 2006 av Naturvårdsverket för 700 000 kronor. Innan förvärvet hade kommunen under lång tid arrenderat samma område för att bedriva lägerskola och vandrarhems-verksamhet.

Kommunen har sedan elva år tillbaka haft en upphandlad entreprenör, Enebackens Fastighetsservice AB för skötsel, för underhållsarbete och drift av Fjärdlångs vandrarhem. Kommunen har valt att inte förlänga avtalet som löper ut 2024-03-31.

Fastigheten Fjärdlång 1:18 är klassad som naturreservat med föreskrifter och skötselplan. Haninge kommun är beslutad förvaltare av den del av naturreservatet som innefattar fastigheten Fjärdlång 1:18. Kommunen behöver utreda förutsättningarna för hur och om förvaltningen av naturreservatet kan ligga kvar på Haninge kommun eller om detta kan läggas på köparen av fastigheten. Utöver naturreservatets föreskrifter är det förbjudet att använda byggnader och anläggningar inom Fjärdlång 1:18 för annat än för vandrarhemsverksamhet, korttidsuthyrning och för friluftslivets behov. Eftersom fastigheten ligger i Ornö socken som är glesbygdsområde enligt jordförvärvsförordningen, krävs att jordförvärvstillstånd söks och medges för att ett förvärv av fastigheten ska kunna göras. Området är även ett utpekat Natura 2000-område.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträden den 8 april

Senast uppdaterad: 12 april 2024