Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny process för offentlig konst

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har antagit en ny beslutsprocess för konst i offentliga miljöer. Målet är att göra processen tydligare och att följa ”principen om armlängds avstånd”.

När Haninge kommun bygger nytt eller bygger om avsätts en procent av investeringsbudgeten till konstnärlig gestaltning. Tanken är att invånarna ska möta konst i sin vardag och att konsten ska bidra till en trygg och attraktiv livsmiljö i kommunen.

Tidigare har Haninges förtroendevalda varit delaktiga i fler delar av beslutsprocessen kring offentlig konst. Det nya beslutet klargör rollfördelningen och säkerställer att politiken sätter ramar utan att påverka konstens innehåll eller göra konstnärliga bedömningar. Det brukar kallas ”principen om armlängds avstånd”.

Förändringar i beslutsprocessen

  • Nämnden kommer att besluta om uppdragsprogrammet för varje konstprojekt i ett tidigare skede i stället för att som tidigare fatta beslut om genomförandet.
  •  Samrådsgruppen som ansvarar för beslut om utförande och konstnär kommer att ha en ny sammansättning med enbart tjänstepersoner.
  • Beslut om mindre uppdrag delegeras till kultur- och fritidsförvaltningen.

Protokoll från idrotts-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 april 2024

Senast uppdaterad: 30 april 2024