Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Driftsformen av Johanneslunds vård- och omsorgsboende ska utredas

Äldrenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla driftentreprenad på vård- och omsorgsboendet Johanneslund.

Kommunen ska systematiskt pröva om andra än kommunen själv kan driva en offentligt finansierad verksamhet med samma eller bättre kvalitet, till samma eller lägre kostnad. Vård- och omsorgsboendet Johanneslund har, med anledning av kommunfullmäktiges beslut om införande av valfrihetssystem i särskilt boende för äldre, blivit aktuell för en sådan prövning.

Med anledning av detta har äldrenämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla driftentreprenad på vård- och omsorgsboendet Johanneslund. Förvaltningen ska överlämna utredningen till äldrenämnden i juni 2024. Ett eventuellt beslut om förändring av Johanneslunds driftsform behöver slutligt fattas av kommunfullmäktige.

Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 24 april 2024

Senast uppdaterad: 30 april 2024