Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsredovisningen 2023 - med höjdpunkter

Kommunens årsredovisning för 2023 visar på ett positivt resultat trots inflation och lågkonjunktur. Några höjdpunkter under det gångna året var en fortsatt stark tillväxt, rekordresultat i nöjd-kund-index-mätningen för företag och olika trygghetssatsningar som gett resultat.

Kommunen gick med ett överskott på 270,1 miljoner kronor. Överskottet berodde bland annat på ökade skatteintäkter. Kostnaderna ökade mellan 2022 och 2023 på grund av hög inflation, stigande räntekostnader, kraftiga kostnadsökningar för pensioner samt prisökningar för varor och tjänster.

Året präglades  till stor del av den våldsvåg som sköljde över Haninge, precis som i andra delar av landet under förra året. Detta ställde höga krav på kommunen att växla upp arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Bland annat inrättades hösten 2023 skolakuten – en särskild undervisningsgrupp för elever med extraordinära behov och utmaningar. Andra exempel på insatser inom trygghetsområdet är fler fältassistenter, nya barnrättsteam och utbildningar för att upptäcka utsatta barn i förskolan.

För att förbättra förutsättningarna att driva företag i kommunen genomfördes under året över 100 företagsbesök. Haninge klättrade dessutom till andra plats bland Sveriges största kommuner i den årliga mätningen av Nöjd kund-index (NKI), med ett rekordresultat på NKI 80 förra året.

Några andra höjdpunkter från 2023 var fortsatt stark tillväxt, slopade parkeringsavgifter i centrala Handen och invigningen av Vega skola och allaktivitetshus.

Mer om årsredovisningen
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april

Senast uppdaterad: 29 april 2024