Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbetet med att utveckla Haninge centrum startar

Nu startar ett arbete med en ny detaljplan för Haninge centrum och närområdet, efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 26 mars. Detaljplanen ska pröva möjligheterna för utvecklingen av en sammanhållen stadsbebyggelse med centrum, bostäder och förskola.

Projektet är ett viktigt steg i ambitionen att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig regional stadskärna som möter invånarnas och besökarnas behov av service, handel och nöjen – och som ger fler möjligheten att bo i hjärtat av Haninge.

En ambition är att se hur centrumbyggnaden kan göras mer inbjudande och synlig. Projektet ska också undersöka hur gator och torg inom planområdet kan rustas upp så att de blir mer trivsamma och levande. Det ska även göras lättare för de som går och cyklar att röra sig i området. I projektet ingår dessutom att utreda behov och lämplig placering av förskoleverksamhet.

En tidig medborgardialog inför samrådet kommer att genomföras. Planförslaget kommer sedan att ställas ut på samråd, preliminärt sommaren 2025.

Uppdraget påbörjas helt och hållet efter att ett intentions-och markanvisningsavtal med byggaktör för fastigheterna Söderbymalm 3:380, 3:375 och 3:21 har vunnit laga kraft.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2024

Senast uppdaterad: 12 april 2024