Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Positivt resultat för Haninge kommun 2022

Haninge kommuns årsresultat 2022 var positivt då det landade på ett överskott på 625,9 miljoner kronor, vilket var bättre än budgeterat. Överskottet berodde bland annat på så kallade exploateringsintäkter från försäljning av mark och på att nämnderna gjorde överskott.

Årsredovisningen för Haninge kommun förklarar hur kommunen har klarat sig ekonomiskt och om kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Det framgår hur mycket pengar kommunen använt och vad de använts till och det finns en sammanställning av räkenskaper. Även de kommunala bolagen är inkluderade i årsredovisningen.

Haninge kommuns årsresultat var positivt, det blev 625,9 miljoner kronor. Det motsvarade 10,5 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Överskottet berodde bland annat på så kallade exploateringsintäkter från kommunens försäljning av mark. De uppgick till 238,4 miljoner kronor. Nämnderna gjorde också ett överskott.

Hela kommunkoncernens årsresultat, inklusive de kommunala bolagens, uppgick till 685,9 miljoner kronor.

Av kommunfullmäktiges fem mål uppfylldes ett helt och fyra uppfylldes delvis. Fyra av fem finansiella indikatorer, enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning, uppfylldes. En indikator uppfylldes delvis.

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 24 april.

Du kan läsa mer om årsredovisningen, hur kommunen uppfyllde sina mål och vad en hundralapp i skatt gick till 2022 här.

Senast uppdaterad: 3 maj 2023