Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Nynässtråket

I samband med återställning av befintlig gång- och cykelväg efter VA-arbeten har stadsbyggnadsnämnden beslutat att genomföra en breddning av den befintliga gång- och cykelvägen längs med Nynässtråket i anslutning till Strömslunds pumpstation i Jordbro.

Breddning av gång- och cykelvägen görs för att uppnå en sammanhållen regional standard längs de regionala cykelstråken. Syftet är också att skapa tydlighet för oskyddade trafikanter genom att fortsätta med samma bredd som tidigare genomförd utbyggnad. Återställningssträckan är cirka 300 meter och ligger längs det regionala cykelstråket Nynässtråket, i anslutning till Strömslunds pumpstation i Jordbro. Genom samordning med kommunens vatten- och avloppsavdelning minimeras störningar för medborgarna samt kostnaderna för arbetet.

Åtgärden planerar att påbörjas under hösten 2024 i direkt anslutning till de planerade VA-åtgärderna.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023