Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ansökan om att förändra stadsmiljöavtalet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober att ansöka om förändringar i stadsmiljöavtalet i form av ett minskat antal åtgärder och motprestationer hos Trafikverket. Det handlar om förändringar i ett antal åtgärder inom transportinfrastruktur för gång och cykel.

Stadsmiljöavtalet ger stöd till investeringar i transportinfrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gods. Ansökan görs hos Trafikverket. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som ska leda till att andelen persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik ökar

 

På grund av förändrade förutsättningar avseende de åtgärder och motprestationer som kommunen åtagit sig ansöks om ändring av stadsmiljöavtalet för att minska några av åtgärderna och motprestationerna i avtalet hos Trafikverket.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023