Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Planeringsstrategi för kommunens översiktsplanering

I maj (2023-05-29 § 94) beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en planeringsstrategi för kommunens översiktsplanering. Planeringsstrategin ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Fokus i planeringsstrategin ligger på att beskriva kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Syftet är att göra översiktsplanen till föremål för regelbunden granskning och därmed klarlägga om översiktsplanen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen.

Planeringsstrategin visar att kommunens översiktsplan i huvudsak är aktuell, fungerar vägledande och i stora drag går i linje med den rådande politiska uppfattningen. Översiktsplanen bedöms bli inaktuell någon gång under nästkommande mandatperiod år 2026–2030. Rekommendationen är att, medan översiktsplanen fortfarande är aktuell och fungerar vägledande, snarast påbörja arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan, med inriktning att kommunfullmäktige antar en ny översiktsplan under innevarande mandatperiod.

Senast uppdaterad: 1 november 2023