Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, näringsliv och samhällsbyggnad viktiga områden i kommunstyrelsens nämndplan för 2024

Kommunstyrelsen ska samordna kommunens trygghetsinsatser och skapa förutsättningar för tillväxt, expansion och nyetableringar. Den ska också leda arbetet för att Haninge ska bli en attraktiv inflyttningskommun. Det framkommer av den nämndplan för 2024 som kommunstyrelsen klubbade den 13 november 2023.

Utöver trygghet, näringsliv och samhällsbyggnad ska kommunstyrelsen också bidra till att följande mål i kommunfullmäktiges Mål och budget 2024-2027 uppfylls: ordning och reda i ekonomin, målinriktat miljöarbete, hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster och en attraktiv arbetsgivare.

För ändamålet får kommunstyrelsen 324,5 miljoner i driftbudget 2024. Kommunstyrelsens reserv kommer uppgå till 49,5 miljoner kronor och investeringsbudgeten till 63 miljoner kronor 2024. Till investeringsreserven avsätts 106,2 miljoner kronor för perioden 2024–2027.

Varje höst beslutar varje nämnd om en nämndplan och budget för året som följer. Planen innehåller mål som utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål i Mål och budget 2024-2027. Utifrån nämndplanen tar verksamheterna i förvaltningarna fram verksamhetsplaner för att kunna uppfylla målen. På så sätt säkerställs att kommunfullmäktiges övergripande mål får genomslag och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Protokoll från sammanträdet återfinns på Haninge sök på denna sida: här.

Senast uppdaterad: 17 november 2023