Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens arbete med minoriteter utvecklas

Kommunstyrelsen har beslutat att samrådet för finskt förvaltningsområde ska byta namn till samråd för nationella minoriteter. Minoritetsarbetet i Haninge har utvecklats de senaste åren och är idag mer övergripande för nationella minoriteter.

Haninge kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket sedan 2010. Samrådet för finskt förvaltningsområde har varit ett rådgivande organ sedan 2011 med syfte att utveckla förvaltningsområdet för finska men även att beakta övriga nationella minoriteters intressen.

Sverigefinnarna är den största nationella minoritetsgruppen i Haninge kommun och fyra samrådsmöten per år har genomförts med den minoritetsgruppen. Minoritetsarbetet i Haninge har utvecklats de senaste åren och är idag mer övergripande för nationella minoriteter.

Den 23 februari 2023 genomfördes ett samråd där samtliga nationella minoriteter var inbjuda för att delta i diskussioner om framtidens samråd. Samrådsmötet ansåg att för att bättre spegla det arbete som utförs idag är ett namnbyte på samrådet samt ny mötesstruktur och nya regler ett bra förslag.

Samråd för nationella minoriteter och nya former för samråd bidrar till att öka inkludering och delaktighet för samtliga nationella minoritetsgrupper.

Haninges samråd för nationella minoriteter är möten som behandlar och rör frågor som är aktuella för Haningebor som identifierar sig som nationell minoritet samt för minoritetsföreningar som är registrerade i kommunen.

Förvaltningen föreslår att nytt namn och nya regler för samrådet antas gälla från 2023-06-01. Tidigare namn och samrådsformer föreslås att då upphöra att gälla.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde återfinns på Haninge sök på följande sida: Haninge sök.

Senast uppdaterad: 28 maj 2023