Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Införande av digitala matinköp i hemtjänsten ska utredas

Äldrenämnden har tagit beslut om att inleda en utredning om digitala matinköp i hemtjänsten. Digitala matinköp har införts i flera andra kommuner och skulle kunna innebära att brukare ges större delaktighet i sina matinköp samtidigt som det skulle spara tid för personalen i Haninge.

Digitala matinköp innebär att brukaren tillsammans med personalen handlar mat via e-tjänst på dator eller telefon. Idag handlar hemtjänstpersonalen i vanliga matbutiker.

Ett införande av digitala matinköp skulle kunna innebära att brukare som idag inte följer med till matbutiken skulle uppleva större delaktighet. Samtidigt skulle personalen ges mer tid för att utföra sina vård- och omsorgsinsatser. 

Social- och äldreförvaltningen får i uppdrag av äldrenämnden att utreda ett införande av digitala matinköp i Haninge kommuns hemtjänst. När förvaltningens utredning är klar överlämnas den till äldrenämnden för beslut.

Protokoll från äldrenämndens sammanträden

Senast uppdaterad: 15 juni 2023