Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Upphandlingsinriktning för Skutans gård

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en upphandlingsinriktning för Skutans gård. Både ridskoleverksamhet och öppen verksamhet ska fortsätta att finnas på gården.

Haninge kommun äger Skutans gård. Avtalet med föreningen som har verksamhet på gården idag går snart ut. Den form av avtal som föreningen haft finns inte längre kvar. Därför ska kommunen göra en upphandling.

Övergripande innehåll i upphandlingen

Nu har nämnden beslutat om inriktningen för upphandlingen. Kommunen ska upphandla både ridskoleverksamhet och ”umgåsgård” för barn och unga utifrån de förutsättningar som finns på gården idag. Båda verksamheterna är viktiga för barn och ungdomar och ska omfattas av det nya avtalet. Dagens avtal omfattar inte ridskoleverksamhet, något som nu ändras för att trygga båda verksamheterna framåt.

Kommunen kommer att kräva i upphandlingen att ridskoleverksamheten ska utföras av en aktör som är ansluten till Riksidrottsförbundet och därmed kan få support och statligt ekonomiskt stöd, i kombination med de bidrag som Haninge kommun ger. Föreningar som bedriver ridskoleverksamhet för barn och ungdomar kan ansöka hos kommunen om både aktivitetsstöd och förstärkt ridbidrag.

Ekonomiska förutsättningar

Den som upphandlas ska stå för sina egna driftskostnader. Kommunen står för fastighetsskötsel.

För att skapa ekonomiska förutsättningar för en ”umgåsgård” kommer den delen av verksamheten inte att behöva betala hyra. I arbetet med upphandlingen ska kommunen titta ytterligare på de ekonomiska förutsättningarna.

Protokoll från idrotts- kultur- och fritidsnämndens sammanträden

Senast uppdaterad: 10 juli 2023