Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Återrapportering av kartläggning om hedersrelaterat våld

Kommunfullmäktige godkände den 12 juni en avrapportering av vad förvaltningen gör inom området hedersrelaterat våld. Förvaltningen har bland annat tagit fram chefsstöd och utbildningar och arbetar med information till barn och unga samt gör systematiska uppföljningar.

Kommunfullmäktige gav 2022 kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla sju punkter inom hedersrelaterat våld. Uppdraget gavs i samband med en slutrapportering av en kartläggning av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Förvaltningsorganisationens bedömning är att det pågår en bredd av åtgärder och aktiviteter inom verksamheterna. Vissa punkter i uppdraget har avslutats medan andra pågår.

Avslutade åtgärder
 • Presentera ytterligare specifika åtgärder med anledning av kartläggningen
  Åtgärderna presenterades i fullmäktige i maj 2023. De innebär bland annat att arbetet samordnas inom ramen för den metodik, Effektiv samordning trygghet, som implementeras under 2023. Förutom detta ska förvaltningen analysera om det finns möjlighet att komplettera befintliga enkäter och undersökningar som riktar sig till skolan med frågor inom detta område.
 • Ta fram en plan för att alla medarbetare ska kunna få relevant utbildning och fortbildning för att tidigt kunna upptäcka och stödja individer som utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck.
  Det finns ett särskilt chefsstöd om våld i nära relationer och webbaserade utbildningar för medarbetare. Man uppmärksammar också årligen den nationella kampanjen En vecka fri från våld i samverkan med Polisen, lokala föreningar samt Svenska kyrkan, för att synliggöra det förebyggande arbetet mot våld.
Pågående åtgärder
 • Säkerställ en samlad information till barn och unga om vilket stöd som finns att få gällande hedersrelaterat våld och förtryck.
  Arbete pågår med att ta fram broschyrer och affischer riktade mot barn och unga.
 • Säkerställ en systematisk dokumentation och uppföljning av kommunens arbete i frågan.
  Kartläggning och utvärdering av rapporteringsvägar pågår som utgår från statistik. Årliga hälsoenkäter i vissa årskurser genomförs.
 • I samband med översynen av kommunens styrdokument säkerställa uppdateringar i lämpliga delar.
Åtgärd som ska påbörjas:
 • Initiera ett arbete tillsammans med studieförbunden och andra relevanta organisationer för utbildning för föreningslivets olika funktionärer.

Den sjunde punkten var att återrapportera till kommunfullmäktige vad som gjorts på området i juni 2023.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023