Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Intentionsavtal för ny cirkulationsplats på Söderbyleden intill stormarknadsområdet godkänt

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna ett intentionsavtal och projektering för att bygga en ny cirkulationsplats på Söderbyleden vid stormarknadsområdet.

I kommunens Trafikplan som antogs av stadsbyggnadsnämnden 2021 är korsningen Söderbyleden och in- och utfarten till stormarknadsområdet utpekad som en åtgärd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet.

En systemhandling har tagits fram i samverkan mellan ICA, Biltema och kommunen för att bygga en cirkulationsplats och en ombyggnad av gång- och cykelpassagen. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten in till området för trafik söderifrån på Söderbyleden samt minska köbildning på Söderbyleden och Gudöbroleden som uppstår av trafiken till och från stormarknadsområdet.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024