Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ökade skatteintäkter och statsbidrag ger förstärkt budget 2024

Kommunen beräknas få in ytterligare 61,5 miljoner kronor till kommunkassan nästa år jämfört med vad man räknat med. Det visar den senaste prognosen över skatteintäkter och statsbidrag. Därför har kommunfullmäktige bestämt att budgeten ska stärkas inom bland annat följande områden 2024:

  • Grundskolenämnden får 10 miljoner kronor för förstärkningar inom utbildningsområdet. 
  • Idrotts-, kultur- och fritidsnämndens får 1,4 miljoner kronor för att öka tryggheten i Vega skola och aktivitetshus. Anläggningen kräver högre fysisk närvaro av personal än andra anläggningar för att kunna ta emot allmänheten och samtidigt vara en trygg plats för barn och unga.
  • Stadsbyggnadsnämnden får 3,2 miljoner kronor för att bibehålla den kvalitetsökning som bygglovsverksamheten har åstadkommit enligt NKI-mätningar (nöjd kund-index).
  • Kommunstyrelsens budget får 5,6 miljoner kronor nästa år och framåt för att säkerställa finansiering av arvoden för bland annat förtroendevalda. Arvodena har ökat under hösten vilket har finansierats genom kommunstyrelsens reserv.
  • Fullmäktiges beslut innebär också att kommunstyrelsens reserv utökas med 23 miljoner kronor 2024. Pengarna ska bland annat täcka den pensionskostnadsökning för 2024 som pensionsbolaget KPA varslade om i augusti.

Senast uppdaterad: 4 december 2023