Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Miljöpriset

Priset är till för föreningar, företag, skolor och enskilda personer som har gjort viktiga insatser för vår miljö.

Vi kan alla bidra till en bättre miljö. Vi kan värna den biologiska mångfalden, minska utsläpp av klimatgaser, förhindra utsläpp och spridning av farliga ämnen, bidra till ett renare vatten, minimera mängden avfall eller verka för en hållbar konsumtion.

Prissumman är 25 000 kronor.

Senast uppdaterad: 4 juli 2019