Miljöpriset

Priset är till för föreningar, företag, skolor och enskilda personer som har gjort viktiga insatser för vår miljö.

Vi kan alla bidra till en bättre miljö. Vi kan värna den biologiska mångfalden, minska utsläpp av klimatgaser, förhindra utsläpp och spridning av farliga ämnen, bidra till ett renare vatten, minimera mängden avfall eller verka för en hållbar konsumtion.

Prissumman är 25 000 kronor.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 juli 2019