E-tjänster

Att använda e-tjänster är både snabbare och enklare än att fylla i och skicka in blanketter. Om det finns både en e-tjänst och en blankett för det som du vill göra, så bör du välja e-tjänsten.

Här nedan ser du vilka e-tjänster som finns. 

Förskola och skola

Ansök om förskoleplats

Ansök om fritidshemsplats

Ansökan om skolskjuts och SL-kort

E-tjänst barnomsorg (förskola och fritidshem)

Lärplattform för grundskolan (Schoolsoft)

Lärplattform för gymnasiet (Vklass)

Lärplattform för förskolan (Unikum)

Tidsbokning för skolsim (endast öppen för personal i skolverksamhet)

Tidsbokning för miljöverkstan (endast öppen för personal i skolverksamhet)

Uppleva och göra

Låna böcker

Boka biljetter, kultur

Ansökan om Drömcash

Ansök till musikskolan

Bygga, bo och miljö

Ansökan om lov, anmälan samt strandskyddsdispens

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin (Tjänsten är under uppdatering). 

Ansökan om planbesked

Ansök om lantmäteriförrättning

Beräkna kostnad för Vatten och avloppsanslutning

Beställ nybyggnadskarta

Beställ mätuppdrag

Beställ gränsutvisning

Beställ tomtkarta

Beställ utdrag av baskarta

Förbrukningshistorik för vattenmätare

Lämna vattenmätarställning

Min fakturahistorik och Vatten och avloppstjänster

Trafik och resor

Ansök om schakttillstånd och TA-planer

Näringsliv och arbete

Serveringstillstånd

Försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommun och politik

Boka vigsel

Internt

Heroma självservice

Blanketter

Samtliga blanketter hittar du här

Datainspektionens information om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 mars 2020