Dialog och synpunkter

Du som bor i Haninge kan vara med och påverka hur din kommun ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Här nedan ser du andra sätt att påverka och vara delaktig i din kommuns utveckling.

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är värdefulla för att förbättra kommunens verksamhet. Du kan lämna in en eller flera synpunkter inom kommunens alla verksamhetsområden. Synpunkten skickas till berörd förvaltning och om du lämnat kontaktuppgifter får du återkoppling på det du skickat in.

Lämna synpunkt till Haninge kommun

Felanmälan

Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, brister i snöröjning eller nedskräpning ska du istället skicka in en felanmälan.

Skicka felanmälan till Haninge kommun

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Haninge kommun har möjligheten att lämna in medborgarförslag. Det kan du göra exempelvis genom att använda ett formulär här på webbplatsen. Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens ansvarsområde att göra och ska handla om ett specifikt ämne. Varje medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget.

Lämna medborgarförslag till Haninge kommun

E-förslag

Det här är ett snabbt, roligt och enkelt sätt att lämna förslag till Haninges politiker. Du kan även stödja andras förslag genom att skriva under dem. Om minst 25 personer skriver under ett förslag så tar berörd nämnd upp det till diskussion.

Lämna e-förslag till Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2018