Hållbar matsedelsutveckling

Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både negativt och positivt - genom medvetna val och minskat matsvinn kan måltiderna bidra till en minskad klimat- och miljöpåverkan och bra villkor för både människor och djur. Läs gärna mer i kommunens kostpolicy!

Råg Foto: Mostphotos

Måltidsverksamheterna vill inspirera till en bredare diskussion om hur vi genom våra livsmedelsval och vår konsumtion kan bidra till en mer hållbar matsedelsutveckling. Makten över maten och klimatet börjar med kunskap.

Exempel på hur och vad vi gör

  • Följer upp livsmedelsinköpens klimatpåverkan (se mer nedan).
  • Minskar köttkonsumtionen genom ökad servering av vegetariska måltider, ökar andelen baljväxter. Tar hjälp av Världsnaturfondens vegoguide och köttguide i menyplaneringen.
  • Arbetar aktivt med att minska matsvinn (både köks-, serverings- och tallrikssvinn) och tar tillvara på eventuella matrester.
  • Ökar inköp och utbud av ekologiska livsmedel, konverterar volymprodukter till enbart ekologiskt.
  • Ökar andelen grönsaker, frukt och bär. Erbjuder alltid stor andel grova hållbara grönsaker (rotfrukter) som råkost.
  • Väljer frukt och grönt efter säsong, använder stor andel livsmedel med svensk råvara och ännu större andel livsmedel med tillverkningsland Sverige. 
  • Serverar ingen rödlistad fisk, använder Världsnaturfondens fiskguide vid val av fisk, med andra ord hjälper till att minska utfiskningen av våra hav.
  • Serverar nöt, gris, lamm och kyckling av kött från djur som är födda, uppvuxna, slaktade och paketerade i Sverige.

Kontakt

Catarina Heilborn
Koststrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
08-606 70 97
catarina.heilborn@haninge.se

Klimatdata

Måltidsverksamheternas livsmedelsinköps klimatpåverkan följs upp med verktyget Hantera Livs. Nyckeltalen nedan avser år 2020. 

2,0 kg CO2e/kg
(kg Co2e / klimatpåverkan per kg inköpta livsmedel) 
 
3 252 093 kg C02e 
(kg CO2e / klimatpåverkan för totala mängden inköpta livsmedel)

Totalt 1 605 ton livsmedel köpte måltidsverksamheterna in under år 2020.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021