770 ton ekologiska livsmedel

Aktuella siffror från år 2020 visar att kommunens verksamhet sammanräknat nu nått upp till 48 procent (kg/liter) / 42 procent (kr/öre) ekologiska inköp. Målet är att nå upp till minst 60 procent inköp av ekologiska livsmedel till år 2022.

Foto: Shutterstock

Under år 2020 räknat i kg/liter var 48 procent av inköpen ekologiska. Exempel på ekologiska inköp per år:

 • 300 ton mjölk, yoghurt, fil, grädde
 • 93 ton frukt, bär
 • 72 ton grönsaker, rotfrukter
 • 50 ton potatis
 • 25 ton mjöl, gryn
 • 13 ton pasta
 • 11 ton ägg
 • 5 ton nötfärs

Haninge kommun har höga ambitioner när det gäller ekologisk mat och en giftfri vardag. Vägen dit innebär att hushålla med jordens resurser; fler måltider med ett större innehåll av hållbara och nyttiga vegetabilier, åtgärder mot matsvinn, kunskap om och givetvis en passion för att minska de offentliga måltidernas negativa miljöpåverkan.

Pirens förskola och Runstensskolan med störst andel ekologiska inköp i kommunen, år efter år, är två lokala förebilder och inspiratörer för ökade ekologiska inköp. Matglädjen och engagemanget i hållbara kök går inte att ta miste på. 

Under år 2020 minskade totala mängden livsmedelsinköp i Haninge kommun med 15 procent (kg/liter) på grund av pandemin jämfört med år 2019.

Ekologiska inköp rapporteras bland annat in till EkoMatCentrum och till Sveriges Ekokommuner där det jämförs i kronor och ören. Utforska Svenska Eko-Kartan  och graferna där för att se varje läns utveckling och få reda på hur din kommun ligger till:

Svenska Eko-Kartan

Vad är ekologisk produktion?

Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra viktiga punkter.

Den ekologiska produktionen utmärker sig på framför allt tre sätt:

 1. hur man hanterar skadegörare och ogräs
 2. hur man ger grödorna tillräckligt med näring
 3. att djuren har en viktig roll i produktionen.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Kontakt

Catarina Heilborn
Koststrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
08-606 70 97
catarina.heilborn@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 juni 2021