900 ton ekologiska livsmedel

Foto: Shutterstock

Haninge köper in 900 ton ekologiska livsmedel per år. Aktuella siffror från år 2019 visar att kommunens verksamhet sammanräknat nu nått upp till 39 procent (kronor/ören) ekologiska inköp. Målet är att nå upp till minst 60 procent inköp av ekologiska livsmedel till år 2022.

Under år 2019 räknat i kg/liter var 44 procent av inköpen ekologiska. Exempel på ekologiska inköp per år:

 • 400 ton mjölk, yoghurt, fil, grädde
 • 100 ton frukt, bär
 • 85 ton grönsaker, rotfrukter
 • 60 ton potatis
 • 26 ton mjöl, gryn
 • 14 ton pasta
 • 13 ton ägg
 • 8 ton nötfärs

Haninge kommun har höga ambitioner när det gäller ekologisk mat och en giftfri vardag. Vägen dit innebär att hushålla med jordens resurser; fler måltider med ett större innehåll av hållbara och nyttiga vegetabilier, åtgärder mot matsvinn, kunskap om och givetvis en passion för att minska de offentliga måltidernas negativa miljöpåverkan.

Mårtensbergs förskola och Runstensskolan med störst andel ekologiska inköp i kommunen är två lokala förebilder och inspiratörer för ökade ekologiska inköp. Matglädje och engagemang i hållbara kök går inte att ta miste på. 

Ekologiska inköp rapporteras bland annat in till EkoMatCentrum och till Sveriges Ekokommuner där det jämförs i kronor och ören. Utforska Svenska Eko-Kartan  och graferna där för att se varje läns utveckling och få reda på hur din kommun ligger till:

Svenska Eko-Kartan

Vad är ekologisk produktion?

Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra viktiga punkter.

Den ekologiska produktionen utmärker sig på framför allt tre sätt:

 1. hur man hanterar skadegörare och ogräs
 2. hur man ger grödorna tillräckligt med näring
 3. att djuren har en viktig roll i produktionen.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 februari 2020