Mötesplatsen Rudan Center

Rudan Center är en mötesplats för hållbarhet, lärande och innovation. På Rudan Center arbetar vi tillsammans för ett sammanhållet skolsystem.

Förskolan, grundskolan, gymnasiet, särskolan och vuxenskolan i Haninge kommun har Rudan Center som en knutpunkt för samverkan och utveckling. Platsen är både fysisk, i Rudan Centers byggnader, digital i Teams och andra plattformar, och mental.

I Rudan Centers byggnader finns möjlighet att boka lokaler, mötas, arrangera fortbildningar och workshops. Miljöerna utvecklas för att ge inspiration och bidra i lärande. Här finns vetenskaplig litteratur, ett miljöbibliotek, ett par mindre kontorsplatser och en innergård med utepedagogiska inslag och odling.

I Rudan Center finns flera verksamheter:

Rudan Center ligger i anslutning till Rudans friluftsområde och naturreservat med grillplatser, bord och bänkar, promenadstråk för walk and talk och många möjligheter till sport- och rörelseaktiviteter.

Hitta hit

Rudan Center ligger intill Handen, i Rudans friluftsområde. Besöksadress är Rudanvägen 45 (för Kremima, Rudanvägen 43).

Verksamheterna i sociala medier

Följ Rudan Center på Facebook

LärAteljén på instagram

KreMiMa på instagram

MiljöVerkstan på Instagram

Riksäpplets restaurangskola på instagram

Senast uppdaterad: 24 mars 2023