Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar kring foodtrucks

Foodtrucks är välkomna i Haninge kommun men det är en del du behöver tänka på. Nedan har vi sammanställt frågor och svar som kan vara till din hjälp.

Kvinna får mat från en annan kvinna i en food truck Foto: Mostphotos

Vilken typ av vagn har du?

Foodtruck/ambulerande försäljning karaktäriseras av:

 • Ett fordon som man kör runt och tillfälligt ställer upp på en plats för att sälja från lucka, likt ”fiskbilen” eller glassbilen.

 • Bilen kopplas inte upp mot el- eller vattennätet

 • Man tar med sig alla sopor och alla rester som skulle kunna gå ut i avloppet.

 • Du rättar dig efter aktuella parkeringsregler på den valda platsen. Är det betalparkering betalar du för din parkeringsplats. Är det p-skiva respekterar du angiven tidsbestämmelse.

Uppställd vagn karaktäriseras av:

 • Du har behov av eluppkoppling och behöver tillgång till vatten och avlopp.

 • Du vill finnas på en plats under en längre tid, exempelvis en säsong eller längre.

 • För denna typ av användning krävs polistillstånd. Se "sök polistillstånd för uppställd vagn" längre ner.

Var vill du sälja?

Det finns inga specifika platser dit vi hänvisar foodtrucks i Haninge. För dig som vill sälja via en "ambulerande" bil är det fritt att använda parkeringsplatser på kommunal mark för din försäljning. Här gäller samma parkeringsregler för foodtrucken som för alla andra fordon på den valda platsen.

Inom de centrala delarna i Haninge, på kommunal mark, finns betalparkering där man kan betala för vanlig p-plats. Läs på skyltarna invid parkeringen om vilka parkeringsregler som gäller på platsen och följ dem.

Parkeringarna vid våra stora köpcentrum ägs av centrumägaren, där har Haninge kommun inga befogenheter gällande parkering. Vill man stå och sälja där behöver man kontakta markägaren.

Sök polistillstånd för uppställd vagn

Om du vill sälja från en uppställd vagn under en längre period ska du ansöka om polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används.

Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och Haninge kommun.

När du söker polistillstånd, tänk på att:

 • Ansöka i god tid, helst minst en månad i förväg,
 • Bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för
 • Bifoga minst två bilder som visar fordonet från utsidan och inifrån. Serveringsluckans placering ska framgå av bilderna.
 • Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften. Polisen tar alltså ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.

Här ansöker du om polistillstånd

Avgifter för att använda allmän plats

Haninge kommun tar ut en avgift för användandet av kommunens mark enligt taxa. Här hittar du aktuell taxa.

Allmänna riktlinjer

 • Fordonet får inte parkeras så det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Fordonet får inte parkeras så att det finns risk att väntande kunderna skapar osäker trafikmiljö.
 • Fordon får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en kör- eller cykelbana.
 • I anslutning till foodtrucken ska du tillse att det finns kärl, tunnor eller motsvarande för sophantering. Det är du som säljare som ansvarar för avfall, skräp och matrester som uppkommer i samband med matförsäljningen inte skapar oangelägenheter för platsen.

Kontakt

Ulrika Berglund
Teknik och trafik
08-606 84 35
ulrika.berglund@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 maj 2022