Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Reduktion av läkemedel från Fors avloppsreningsverk till Vitsån

På Fors reningsverk pågår en studie för att reducera koncentrationen av läkemedel till Vitsån.

Fiskar i ett akvariumFoto: Ramboll

Naturvårdsverket delfinansierar en pågående studie för att reducera koncentrationen av läkemedel till Vitsån. Projektet har bl.a. bestått av pilotkörningar för att studera olika tekniker för läkemedelsrening samt studier av fisk. Fisken har exponerats för vatten behandlat med olika metoder för reduktion av läkemedel och därefter har läkemedlens inverkan på fisken analyserats.

Hanna Östfeldt från Fors avloppsreningsverk har varit ansvarig för studien och nämner att:

-  Vitsån är en känd reproduktionslokal för smolt (havsöringsyngel) och vi bedömde därför att en studie med fokus på att minimera läkemedel och mikroföreningar var lämpligt att genomföra.

Fors avloppsreningsverk fick 2019 bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra denna förstudie med målet att hitta lämplig teknik för reduktion av läkemedel, studera vilken miljönytta som kan förväntas samt vilken kostnad det innebär för avloppsreningsverket att installera en läkemedelsrening. En slutlig version av studien kommer att lämnas in till Naturvårdsverket den 12 mars 2021.

Slutrapport av förstudien finns tillgänglig att läsa.

 

Senast uppdaterad: 1 juni 2021