Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Omläggning av VA-ledningar Jökelvägen

Haninge kommun planerar att förnya ledningsnätet i Jökelvägen, Tromsövägen och Brusewitz väg. Syftet är att åtgärda de återkommande driftstörningarna på spillvattenledningarna, samt att avhjälpa problem med lågt vattentryck i området.

2024-04-29

Upphandling av entreprenör för projektet pågår och beräknas vara slutfört innan sommaren.
Entreprenören kommer sedan att etablera sig under juli och själva schaktarbetet kommer startas efter semestern (V32-33).

2024-02-19

Omfattningen på projektering och fältundersökningar har ökat på grund av resultatet av de initiala fältundersökningarna. Projekteringen är nu i slutfasen.

Processen med upphandling av entreprenör har påbörjats. Preliminärt startar entreprenadarbeten i sommar. Inför starten kommer berörda boende att bli informerade.

2023-04-03

Utredningar som VA-avdelningen har utfört visar att delar av Jökelvägen har ett stort behov av förnyelse i närtid. Kommunen har som mål att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen samt se till att spillvatten- och dagvattenledningar fungerar.

För närvarande pågår projektering och mindre fältarbeten. Preliminära planen är att entreprenadarbeten påbörjas i slutet på året. Inför starten kommer berörda boende att bli informerade.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterad: 29 april 2024